Úvod

web_masérna s Liborem 1ex

Dobrý den,

vítejte na stránkách masážního studia Míly Šestákové ve Statenicích.

Nejen prací živ je člověk. Na tohle moudro dost často zapomínáme. A hlavně! Nestaráme se o svoji tělesnou a psychickou schránku, která nám dost často dává najevo, že se jí to nelíbí, ale my tyto náznaky přehlížíme. A tak se každý den honíme, stresujeme a zapomínáme na odpočinek, relaxaci a regeneraci našeho těla po fyzické i psychické stránce.

Jednou z výborných, starobylých a osvědčených technik relaxace a regenerace je masáž. Má vliv na správné funkce oběhového systému a průtok krve celým tělem. Pokožka je prokysličena, svaly lépe regenerují, tělo je uvolněné a toxické látky se odplavují pryč z těla. Psychická pohoda, kterou pocítíte díky dotekům, příjemnému prostředí a uvolnění, ta je nenahraditelná.

To vše vám nabízím ve studiu ve Statenicích. Stačí jen zvednout telefon, domluvit si termín a můžete se těšit na příjemně strávené chvíle, které ještě ke všemu pomáhají vašemu zdraví.

Vaše první návštěva:

Při první návštěvě mého studia ve Statenicích si naplánujeme čas na krátký rozhovor, na základě kterého, s ohledem na váš zdravotní stav, případné zdravotní potíže a vaše představy, vybereme masáž na míru tak, abyste se cítili po masáži maximálně zregenerovaní.

Doporučení před masáží:

 • Nepít před masáží velké množství tekutin (cca 1 hodinu před), nebýt těsně po jídle, žádný alkohol
 • Osprchovat se pro dobrý pocit při svlečení
 • Vytvořit si časový prostor dle předchozí domluvy

Doporučení po masáži:

 • Nemít masírovanou část těla mýdly (minimálně po dobu 12 hodin nemyjte masírovanou partii mýdly, abyste nesnížili účinnost masážních olejů, které prostupují do hlubších vrstev)
 • Pozor na prochladnutí (masáží dochází k prohřátí organizmu a prochladnutí má za následek zatuhnutí masírovaných svalů, neúčinnost masáže a zhoršení stavu)
 • Zvýšit pitný režim (cílem je vyplavit masáží uvolněné škodlivé látky z těla)
 • V některých případech se stane, že během 2 až 3 dnů po masáži dojde ke zhoršení stavu. Jelikož se jedná o alternativní způsob pomoci od bolesti a odstraňování škodlivin z těla, někdy dochází ke smrkání, objeví se zvýšená teplota, případně bolí masírované části těla. Tyto příznaky ale během krátké doby (1-2 dny) odezní.

Ve kterých případech se masáž nedoporučuje:

 • Těhotné ženy a ženy v šestinedělí (do 2 až 3 měsíců po porodu)
 • Při menstruaci
 • Celková slabost a nadměrné vyčerpání
 • Velmi staří lidé trpící odvápňováním kostí a srdeční dekompenzací
 • V místech poranění nebo porušení celistvosti kůže
 • Onkologická onemocnění (ani po doléčení)
 • Horečka, virová a bakteriální onemocnění, podezření na infekční onemocnění

Obchodní podmínky

Provozovatel: Miloslava Šestáková

Adresa: Ke Kulnám 371, 25262, Statenice

Telefon: 604 904 045

Email: sestakova.mila@seznam.cz

Webové stránky: www.masazeodmily.cz

Rezervace

Doporučujeme, abyste se na jednotlivá ošetření rezervovali alespoň týden před termínem, na který si přejete službu objednat. Rezervaci můžete provést telefonicky. V případě, že Vámi zvolený termín bude plný, nabídneme Vám jiný termín.

Storno objednávek

Stornovat objednávky je možné kdykoliv, nejpozději však 24 hodin před započetím procedury. Objednatel má právo na vrácení již poskytnutého plnění.

Platba

Všechny ceny již zahrnují veškeré poplatky. Platbu je možné provést v hotovosti přímo při poskytnutí služby, případně již při jejich objednání.

Zdravotní stav a etiketa

Pokud máte vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, alergie nebo jiné zdravotní komplikace či problémy, doporučujeme před započetím procedur konzultaci s Vaším lékařem. O těchto problémech pak informujte poskytovatele služby před jejím započetím.

Doporučujeme se před provedením procedury vyhnout alkoholickým nápojům a kouření.

Připomínky a otázky

Neváhejte se kdykoliv zeptat či vznést své připomínky. Nebojte se dát terapeutovi, byť například jen posunkem, najevo nepříjemné pocity nebo dokonce bolest.

Dárkové poukazy

Již zakoupené poukazy nelze vrátit. Lze však individuálně dojednat jiné náhradní termíny k jejich čerpání.

Reklamační řád

K zajištění správného postupu při uplatnění a vyřizování práv spotřebitelů vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnuté služby nebo zakoupeného zboží od poskytovatele služby – prodávajícího,  vydává poskytovatel služby – prodejce tento reklamační řád.

Tento reklamační řád je vydáván v souladu se občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Službou se rozumí poskytování masáže dle nabídky. Objednatelem, zákazníkem, je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytne na základě objednávky služby či zboží ze své nabídky.

Za vyřízení reklamace se považuje vlastní posouzení vady, její odstranění, výměna zboží nebo poskytnutí náhradní služby, případně odmítnutí reklamace.

Záruční podmínky – poskytování ošetření

Jestliže zákazník zjistí, že služba, která mu byla poskytnuta prodejcem, má vadu, je povinen veškeré závady (nesplnění služeb) bezodkladně oznámit poskytovateli služby.

Zákazník je povinen aktivně přispívat k odstranění vady služby.

Neuplatní – li zákazník reklamací písemně, učiní poskytovatel o reklamaci písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom každá ze stran.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci vady služby nejpozději ihned po skončení masáže nebo čerpání služby bez zbytečného odkladu. V případě, že tak neučiní, zanikne jeho právo na náhradu vady služby.

Souhlas se záručními podmínkami a všeobecnými podmínkami poskytování masáží stvrzuje zákazník (popř. jiná osoba) proplacením faktury prodejce nebo uhrazením služby v hotovosti.

Průběh reklamačního řízení

Vyřízení reklamace – služby

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, nebo doplnění služby, je-li to možné, nebo poskytnutí náhradní služby.

Poskytovatel může zákazníkovi poskytnout slevu z ceny sjednané a reklamované služby s přihlédnutím k okolnostem případu.

Poskytovatel je povinen zákazníkovi vrátit částku v plné výši za neposkytnuté služby, nebo služby, které pro vady nemohl zákazník vůbec čerpat.

Pokud zákazník není spokojen s vyřízením reklamace, má právo podat stížnost na České obchodní inspekci.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese www.masazeodmily.cz.

Poskytovatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto reklamačního řádu